Korvausmenettely

Pyrimme käsittelemään vahingot mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti.

Löydät tältä sivulta lisätietoja ja ohjeita, mitä tehdä vahingon sattuessa

Vahinkoilmoitus verkossa

Toimenpiteet vahingon sattuessa

Korvauksenhakijan on annettava Chubbille asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Matkavahinkoilmoitus tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan vakuutusyhtiön lomakkeelle, joka tulee allekirjoittaa.

Akuutin vahingon sattuessa ota yhteyttä matkahätäpalveluyhtiö SOS Internationaliin.

Sos International A/S Kööpenhamina, Tanska Puh: +45 70 10 50 50 www.sos.eu

Muissa vahinkotapahtumissa ilmoita vahinko:

Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa
PL 687 (Museokatu 8)
00101 Helsinki
Tel: +358 9 6861 5151
Sähköposti: vahingot@chubb.com

Muissa kysymyksissä ota yhteyttä:

Chubbin Asiakaspalvelu
Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa
PL 687 (Museokatu 8)
00101 Helsinki
Puh: +358 9 6861 5151
Sähköposti: asiakaspalvelu@chubb.com

Vakuutetun tulee hoitaa vähäisiä kustannuksia aiheuttavat tapaukset itse ja hakea korvausta matkalta palattuaan alkuperäisiä tositteita vastaan. Korvausvaatimus on tehtävä kirjallisesti Chubbille viimeistään yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Jos korvausvaatimusta ei tehdä tässä ajassa, korvauksenhakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Hoitokulujen korvaamismenettely

Korvauksenhakijan tulee itse maksaa hoitokulut ja hakea niistä sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset on haettava Kansaneläkelaitokselta kuuden (6) kuukauden kuluessa hoitokulujen maksamisesta. Korvauksenhakijan on toimitettava Chubbille Kansaneläkelaitoksen alkuperäinen tosite sen maksamista korvauksista ja kopiot Kansaneläkelaitokselle annetuista tositteista.

Ne tositteet, joista ei ole saatu korvausta sairausvakuutuslain eikä muunkaan lain perusteella, on toimitettava Chubbille alkuperäisinä. Jos oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen on menetetty, Chubb vähentää korvauksesta sen osuuden, joka olisi maksettu sairausvakuutuslain mukaan.

Vahinkoilmoitus

Vahinkoilmoituksen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot ja liitteet:

 • lyhytsanainen kuvaus vahinkotapahtumasta,
 • matkalippu tai muu tosite matkasta.

Näiden lisäksi tarvitsemme myös tositteen tapahtuneesta vahingosta

Vahinko Tarvittava tosite tapahtuneesta vahingosta
Hoitokulut:
 • Asianmukaisesti päivätty ja allekirjoitettu lääkärintodistus, josta ilmenee täsmällinen sairauden tai vamman kuvaus.
 • Alkuperäiset tositteet hankituista hoito-, lääke- ja palvelukuluista sekä lääkemääräykset.
Matkan peruuntuminen:
 • Asianmukaisesti päivätty ja allekirjoitettu lääkärintodistus, jossa on yksityiskohtainen kuvaus sairaudesta tai vammasta tai muu todistus.
 • Todistus matkanjärjestäjän tai kuljetusyhtiön antamasta korvauksesta.
 • Kuolemantapauksessa kuolintodistus.
Matkan viivästyminen:
 • Kuljetusyhtiön todistus myöhästymisestä.
 • Alkuperäiset tositteet ateria- ja majoituskustannuksista.
Matkan keskeytyminen:
 • Asianmukaisesti päivätty ja allekirjoitettu lääkärintodistus, jossa on yksityiskohtainen kuvaus sairaudesta tai vammasta tai muu todistus.
 • Alkuperäiset tositteet aiheutuneista kuluista.
 • Kuolemantapauksessa kuolintodistus.
Tapaturmainen kuolema:
 • Kuolintodistus ja mahdollinen ruumiinavauspöytäkirja sekä asiakirjat, jotka määrittävät edunsaajat (esim. perukirja, sukuselvitys).
 • Mahdollinen poliisitutkintapöytäkirja.
Tapaturmavamman aiheuttama pysyvä haitta:
 • Kuvaus vahinkotapahtumasta ja mahdolliset todistajat yhteystietoineen.
 • Asianmukaisesti päivätty ja allekirjoitettu lääkärintodistus, josta ilmenee täsmällinen vamman kuvaus, lääkärintutkimuksen päivämäärä ja lääkärin yhteystiedot.
Matkatavaravahinko:
 • Kuvaus menetetyistä matkatavaroista.
 • Reklamaatio matkanjärjestäjälle, kuljetusyhtiölle tai hotellille ja/tai poliisille tehty rikosilmoitus.
 • Matkatavaroiden myöhästymistapauksissa kuljetusyhtiön todistus sekä todistus niiden palauttamisesta.
 • Alkuperäiset tositteet ostetuista tai vuokratuista välttämättömyystarvikkeista.
Vastuuvahinko:
 • Ota yhteys Chubbiin tai SOS Internationaliin.
 • Tarvittaessa Chubb pyytää myös muita lisätietoja ja liitteitä.
 • Mikäli vakuutettu käy lääkärintarkastuksessa vakuutusyhtiön pyynnöstä, korvaa vakuutusyhtiö tästä vakuutetulle aiheutuneet kustannukset.

Chubb Matkavakuutus turvaa lomasi

Osta matkavakuutus

Ota meihin yhteyttä

Image alt text

Puhelinpalvelu

Puh: +358 9 6861 5151

Arkisin kello 09.00-17.00

Matkahätäpalvelu 24h

Puh: +45 70 10 50 50

Image alt text

Sähköpostiosoitteet

Asiakaspalvelu

asiakaspalvelu@chubb.com

Vahinkopalvelu

vahingot@chubb.com

Image alt text

Postiosoite

Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa

Museokatu 8, 00100 Helsinki